logo zakelijk almelo

5 september 2022 – Ad Louter (Urenco Nederland) & Menno de Braak (Brouwerij De Zwarte Parochie)

Zakelijk Almelo ontving in de eerste bijeenkomst na de zomervakantie op 5 september Ad Louter (ceo Urenco Nederland) en Menno de Braak (algemeen directeur Almelosche Bierbrouwerij de Zwarte Parochie). Martin Steenbeeke ging met ieder van hen in gesprek. Sigrid Ivo (directeur Stedelijk Museum Almelo) leverde met een column een bijdrage aan deze editie van Zakelijk Almelo. Haar gesproken bijdrage leest u elders op onze site. De registratie van deze bijeenkomst hoort u maandag 12 september om 20:00 uur op AAFM.

Dick de Rijter, de man achter de knoppen

Eerst werd officieel afscheid genomen van José Tijhuis. Ze stond in 2003 mede aan de basis van Zakelijk Almelo. Jarenlang voerde ze het secretariaat en vanaf medio 2015 beheerde ze de financiën. Ze was in die 20 jaar direct betrokken bij 83 afleveringen van Zakelijk Almelo.

Martin Steenbeeke in gesprek met Ad Louter (rechts)

Kernenergie en de energietransitie
Van de vele vraagstukken die ook Nederland plagen, is klimaatverandering er één en daarmee samenhangend ook de energietransitie. Kernenergie kan hierin een positieve rol. Het laag verrijkt uranium van Urenco werkt als brandstof voor kerncentrales. Het gaat Urenco goed, al is volgens Ad Louter de situatie wel onzeker.

‘Het zijn grote commitments die we overwegen, die in Almelo leiden tot meer productiecapaciteit, ook voor stabiele isotopen. Wij zijn de witte raaf in ondernemersland, onze financiële positie is perfect, de klanten staan in rijen voor de deur. Het zijn bijzondere tijden, zeker het laatste half jaar is disruptief.’

Ooit was het anders, maar in Nederland tekent zich een duidelijke meerderheid af voor kernenergie – ook in de Tweede Kamer. De bestaande kerncentrale wil men open houden en twee nieuwe bijbouwen. Het bedrijf levert toe aan 150 kerncentrales in twintig landen. Urenco is daarmee wereldspeler, met iets meer dan 30% van de wereldmarkt in handen. De banden met Rusland zijn al binnen een paar dagen na de inval verbroken. ’Het Oekraiens staatsbedrijf is al direct naar ons toegekomen en ook andere Oost-Europese landen wenden zich tot ons. We zijn inmiddels uitverkocht en studeren op uitbreiding.’

Een aandachtig gehoor voor een actueel thema

Groei – van 50% –  is er ook in stabiele isotopen. De nucleaire geneeskunde groeit heel snel en ons land loopt hierin voorop. De uitbreiding hiervoor kan over 5 jaar gereed zijn. Ook voor de belangrijke energietransitie is kernenergie nodig, stelt Ad Louter. Hij is ook geen tegenstander van hernieuwbare energie. ‘Wij zijn al bezig met het plaatsen van zonnepanelen op het dak, zo’n 22.000 m2. We hebben ze allebei nodig, we kunnen geen CO2-vrije bronnen uitsluiten.’ Zelf wil Urenco in 2040 CO2-vrij zijn; ‘we  gebruiken geen fossiele brandstoffen’.

Groei en uitbreiding betekenen: meer ‘handjes’ en slimme koppen. Er is al een begin gemaakt met werving, volgend jaar zijn er al tientallen vacatures. Buurman ETC moet nog sneller opschakelen voor het ontwerp en de productie van centrales.

Mannelijke medewerkers zij nu nog sterk in de meerderheid. Volgens de ceo van Urenco Nederland moet je meisjes al op lager schoolleeftijd gaan motiveren voor exacte wetenschappen. Overigens: ‘Meer en meer jonge mensen kiezen ook voor de doelen van de onderneming. We staan bekend als goede werkgever, ze geloven in wat we doen.’

Huub Rakhorst, voormalig algemeen directeur van Urenco Nederland

Als het gaat om de verwerking van radioactief afval is Nederland een lichtend voorbeeld in de wereld. In Dodewaard wordt per jaar slechts 1 m3 hoog radioactief afval geproduceerd. De afvalopslag is in veilige handen.

Waar staat Urenco over 5 jaar? ‘We zijn financieel gezond. Het wordt niet minder, doe er maar een plusje bij.’

Sigrid Ivo, directeur van het Stedelijk Museum Almelo, had een bevlogen betoog over cultureel ondernemerschap en het belang van een museum voor een stad.

Tweede gast deze avond: Menno de Braak

Zwarte Parochie
De website Biernet.nl riep de Zwarte Parochie vorig jaar uit tot de beste brouwerij van Overijssel. Het beste bier is ‘Heer van Almelo’. Niet gek, als je je realiseert dat Menno de Braak – ‘gekscherend noem ik mezelf de pastoor’ – toen pas een jaar bezig was met zijn brouwerij. Toen hij nog technisch directeur was van een medisch bedrijf in Deventer gaf zijn vrouw hem een bierbrouwset cadeau. Hij stond al bekend als liefhebber van bier en wijn.

‘Tijdens zakenreisjes in de VS zag ik dat de biercultuur helemaal booming is, in elke wijk een brouwerij. Ik dacht: dat moeten we in Nederland ook doen.’

‘Ook al zijn er al veel in Overijssel, ik ben bier gaan brouwen met de focus op Almelo en omliggende gemeenten. Daarna wilde ik werken aan een  proeflokaal. Almelo heeft een historie in brouwen. Een eigen biermerk als stad geeft meer gevoel en trots. Als je als Almelo met een biermerk kunt beter profileren dan Enschede en Hengelo moet je dat doen.’

Met kompaan Marco Schonewille, uitbater van Slijterij Het Promillage, timmert hij in de binnenstad nadrukkelijk aan weg. Aan de Grotestraat-Noord komt een slijterij en ernaast een proeflokaal – met een ander aanbod. ‘Ik wil naar bijzondere bieren. Ik brouw hier en heb een productietak bij Huttenkloas, die liggen in de winkel. In het proeflokaal wordt het kleinschaliger, je kunt daar het hele proces zien.’

Een aantal ‘mooie ambassadeurs’ vormt een testpanel. ‘Een hele schare volgelingen heeft zich aangemeld voor de nieuwsbrief.’ Hij gebruikt lokale ingrediënten en heeft een weiland laten inzaaien met gerst. ‘Daar gaan we binnenkort een mooi biertje mee brouwen. Dit had niet gekund zonder andere Almeloërs, dat gaan we op grote schaal doen.’

Nederland telt ruim 800 bierbrouwerijen, maar volgens Menno de Braak is er nog veel groei mogelijk. Lastig is wel dat zijn bier niet zomaar op de tap kan in kroegen die in beheer zijn van Grolsch of Heineken. ‘Met winkels praten we in de hoop dat mijn bier in het assortiment komt. Ledeboer heeft een mooi viergangendiner met bijpassende bieren, met een van ons.’

Met de eerdaags op te zetten crowdfundactie wil hij 250.000 euro ophalen en daarmee het proeflokaal inrichten. ‘Ik heb dit al bij onze gelovigen gepolst en  positieve feedback gekregen, voor verschillende abonnementen.’

José Tijhuis

Dank
Het laatste woord gisteravond was aan José Tijhuis. Zij memoreerde de twintig bestuurlijke jaren, haar rol hierin, de betekenis van Zakelijk Almelo en de redenen voor hem om uit het bestuur te treden.

Een terecht en uitbundig applaus viel José ten deel.

Anne-Marie Vogelzang neemt de bestuurlijke taken van José Tijhuis over.

Eerstvolgende bijeenkomsten

Bekijk de hele agenda

Bezoekadres
De bijeenkomsten vinden plaats in
restaurant Ledeboer
(Wierdensestraat 2, Almelo) en
beginnen om 17:00 uur.
Wij heten u daar graag van harte welkom.

c.heldeweg@gmail.com

Bekijk route online
TWENTHE TWENTHE
Copyright Zakelijk Almelo 2023