logo zakelijk almelo

6 februari 2023 – Ger Vermeulen

Al sedert jaar en dag mag ik bij Zakelijk Almelo de eerste column van het nieuwe jaar voordragen. Dat doe ik met veel plezier. Zakelijk Almelo is een fantastisch en inmiddels gerenommeerd initiatief waarbij het een eer is om er een bijdrage aan te mogen leveren. Dat na de gedwongen stilstand van de laatste 1,5 jaar nu weer de aftrap kan worden gegeven is meer dan verheugend. De pandemie laat het weer toe. Overigens kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de pandemie zelf daar blijer mee is dan wij zouden kunnen zijn. Sedert het opheffen van alle maatregelen regent het om mij heen van mensen die melden dat zij corona hebben, zij het dat die zich gelukkig in de meeste gevallen beperkt tot een stevige verkoudheid.

Mijn column richt zich meestal op de ontwikkelingen in onze stad. Ook nu kan ik niet laten om mijn enthousiasme over onze stad te ventileren. Het gaat goed met Almelo. De stad groeit en bloeit. Wij weten allemaal nog dat Almelo een artikel 12 gemeente was. De meesten wisten niet wat dat betekende, maar iedereen begreep dat het niet erg gunstig was. Inmiddels heeft de stad een positief saldo. Er zijn miljoenen over. Natuurlijk mede doordat er eerst fors bezuinigd is maar dat is onvermijdelijk als het huishoudboekje weer moet worden opgekrikt.

Alom in en rond de stad wordt weer gebouwd en geïnnoveerd. Er wordt verfraaid en de dynamiek wordt zichtbaar, niet in de laatste plaats bij het bedrijfsleven. Wat te denken van bijvoorbeeld de boost die aan het Hagenpark is gegeven met een prachtige pleisterplaats om een consumptie te nuttigen. Dat zag ik vooral in het buitenland, maar nu ook in Almelo. En wat te denken van de ontwikkeling van industrieterreinen waarmee Almelo aan de groeiende vraag van het bedrijfsleven naar grond om te kunnen groeien kan voldoen. Jammer dat daar de laatste tijd hier en daar negatief over wordt gesproken. Het businesspark zou weinig werkgelegenheid opleveren, maar de cijfers tonen echt anders aan. Bovendien is het denk ik in het belang van heel Twente als de grootste groei plaatsvindt in de grote steden van Twente die de ruimte ter beschikking kunnen en moeten stellen. Dat voorkomt verrommeling van ons zo schitterende landsdeel met talloze, het milieu verstorende, bedrijfsterreinen. Ik zeg het zonder bijbedoeling of vorm van kritiek. Een ieder zal zijn eigenbelang hebben, maar rijdend van Wierden naar Nijverdal rijd ik tegenwoordig grotendeels langs industriële bebouwing. Het is nog niet zo lang geleden dat dit geheel anders was.

Terug naar onze stad. Bij het steken van de loftrompet hoort natuurlijk ook het oog hebben voor de andere kant van de medaille. Niet te ontkennen valt dat de winkelleegstand te grote vormen heeft aangenomen. Dat is niet goed voor uitstraling en imago. Overigens ligt het vertrek van winkels lang niet altijd aan de stad of de vermeende teruggelopen fysieke aankopen. Het is zeker niet alles bol.com dat de klok slaat. Dat bijvoorbeeld H&M is vertrokken lag niet aan de omzet, zo heb ik mij laten vertellen. Het was vooral een kwestie van overleg huurder -verhuurder. De gemeente is daar geen partij bij. Bovendien is de discussie over leegstand voor een deel op verkeerde veronderstellingen gebaseerd. Zo begrijp ik dat de leegstand in 2018 nog 20% was die nu in 2021 al is teruggelopen naar 13,2 %.

Ik herhaal dat onze stad waarlijk in de lift zit en wij als inwoners steeds meer reden hebben om trots op de stad te zijn. Almelo doet er weer toe met een sterk gegroeid zelfbewustzijn en een positieve en duidelijke blik op onze positie in Twente. Ik mocht deze column in de jaren lezen vanuit verschillende hoedanigheden, ingegeven door de juridische beroepen die ik vanuit Almelo heb uitgeoefend. Telkens was er sprake van 1 gemeenschappelijk kenmerk. Mijn liefde voor en betrokkenheid bij Almelo. Dat is ook mijn belangrijkste drijfveer geweest om, nu ik daarvoor de tijd heb gekregen, mijn plaats als roepende langs de zijlijn in te wisselen voor echte inhoudelijke betrokkenheid. U zult weten dat ik sedert een week ben gekozen als lid van onze gemeenteraad. Velen hebben mij gewaarschuwd: begin er niet aan, je zult tegen muren oplopen en teleurgesteld raken. Ik ben echter niet zo pessimistisch. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad als hoogste orgaan binnen de stad hetzelfde ultieme doel voor ogen. Almelo nog leuker, aantrekkelijker, groener, duurzamer en economisch levendiger maken dan de stad al is. Ieder doet dat vanuit zijn of haar eigen optiek en eigen belang, maar uiteindelijk kan het enige eigenbelang alleen maar het algemeen belang zijn.

In mijn beroep heb ik altijd getracht om eerst goed te luisteren, alle argumenten te wegen en dan tot een goede beslissing te komen. Ik zou niet weten waarom dat binnen een gemeenteraad , ondanks al zijn diversiteit, niet hetzelfde zou kunnen zijn. Elke inwoner van de stad is gebaat bij een leefbare stad, een levendig centrum, goede culturele voorzieningen, een prachtig horeca aanbod, een bloeiend bedrijfsleven en water en groen. Ziedaar het gezamenlijk belang.

Tot slot: het is voor de uitstraling en marketing van onze stad een zegen dat onze voetbaltrots gisteren 3 belangrijke punten uit Sittard heeft meegenomen. Het belang voor een stad van een stabiele eredivisieclub kan niet hoog genoeg worden ingeschat.

Copyright Zakelijk Almelo 2023