logo zakelijk almelo

Marjan Nekkers (woningcorporatie Beter Wonen) en Arjen Maathuis (wethouder en 1e locoburgemeester)

Deze laatste editie waren te gast Marjan Nekkers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Beter Wonen, en Arjen Maathuis, wethouder en 1e locoburgemeester. Martin Steenbeeke ging met elk van hen in gesprek. Henk van Schuppen, verbonden aan De Twentsche Courant Tubantia, verzorgde de column. De 91e en laatste editie was op maandag 6 november 2023.

Per 1 november 2023 is Marjan Nekkers voor een tweede periode van 4 jaar herbenoemd als directeur-bestuurder van woningcorporatie Beter Wonen. Ze zit hier naar eigen zeggen met haar grote sociale hart helemaal op haar plek.

De sociale volkshuisvesting staat voor fikse uitdagingen. Het thema ‘wonen’ heeft in de komende verkiezingen steeds meer aandacht gekregen – met een negatieve aanleiding: het woningtekort. De eerste verantwoordelijkheid van BW: goede en betaalbare woningen, en leefbaarheid. ‘Er zijn 300- tot 400.000 woningen nodig. En dat in een lastige tijd, met hogere rentes, materiaaltekorten en hogere materiaalkosten.’ Een andere opdracht is verduurzaming van woningen, vooral met het energielabel E, F en G .

In Twente is volgens demissionair minister De Jonge veel ruimte voor woningen, maar Marjan Nekkers nuanceert dat: ‘Je moet ook kijken naar de noodzaak, nadenken over waar je ze nodig hebt, ook in combinatie met de bedrijvigheid.’ Wel zetten mensen, inmiddels gewend aan thuiswerken, nu makkelijker de stap nemen om verder van hun werk te wonen.
En de ideale wijk volgens haar? ‘Een wijk met diversiteit, diverse doelgroepen en woningen, en groen. Dat mensen zich er prettig en veilig voelen.’

Arjen Maathuis, wethouder en 1e locoburgemeester, heeft een forse takenportefeuille. Hij is verantwoordelijk voor onder meer financiën, economie & arbeidsmarkt, stedelijke ontwikkeling (waaronder het XL Businesspark en de uitbreiding ervan), mobiliteit en recreatie & toerisme – aandachtsgebieden die elkaar nog wel eens lastig verdragen.

In het vraaggesprek kwam onder meer de suggestie ter tafel om Almelo, Hengelo en Enschede te laten fuseren. ‘Dat moet geen doel op zich zijn’, antwoordde hij. ‘Je bent dan wel in één keer de vijfde stad van Nederland, ook in Brussel doe je er dan toe.’
Aan de minkant staat dat je ‘een soort gemeenteraad krijgt van 45 zetels met subcommissies, stadsdeelraden en een ordinaire strijd om geld. Wij als gemeente moeten ook steeds keuzes maken. Bestuurlijk zie ik voordelen, maar wij willen niet naar tegenstellingen’.

De stad heeft zich de afgelopen tien jaar enorm ontwikkeld. ‘Dat is een pluim voor iedereen die erbij betrokken is. Het toont ook de veerkracht van de stad.’ Dat geldt ook voor de groei van de bedrijvigheid in een vooral naast de stad. Via het ondernemersloket wil Almelo bedrijven faciliteren bij hun vraag in verband met de banengroei. De groei van het XL Businesspark, is die toch niet wat overmoedig? ‘Nee’, is zijn stellige reactie, ‘je moet een beetje lef hebben.’

Tussen beide vraaggesprekken door sprak Henk van Schuppen zijn column uit.

Een speciaal moment was de overhandiging door locoburgemeester Arjen Maathuis van de Almelospeld aan mede-oprichter en spreekstalmeester Coen Heldeweg.


Daarmee kwam een eind aan de 91e en laatste aflevering van Zakelijk Almelo. Twee keer in de afgelopen 20 jaar vond een interview plaats met burgemeester van de Netwerkstad Twente en één editie was gewijd aan de Tweede Kamerverkiezingen. Bij de overige afleveringen werden circa 170 bedrijven, ondernemers, bestuurders en leden van het college van B&W in de schijnwerper gezet.

Copyright Zakelijk Almelo 2024